KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

齊野 純子サイノ ジュンコ

所属学部・学科等

  • 商学部 商学科 会計専修

職名 (資格)

  • 教授 2014年 4月 1日

取得学位

  • 修士(経営学) 1993年 3月 甲南大学