KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

若森 章孝ワカモリ フミタカ

所属学部・学科等

  • 経済学専攻

職名 (資格)

  • 教授 2012年 4月 1日

取得学位

  • 博士(経済学)