KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

清水 展シミズ ヒロム

所属学部・学科等

  • 政策創造学部 政策学科

職名 (資格)

  • 特別任用教授 2019年 4月 1日

取得学位

  • 文化人類学修士 1976年 3月 東京大学
  • 社会学博士 1987年 2月 東京大学