KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

野浪 嗣生ノナミ ツグオ

所属学部・学科等

  • 文学研究科 総合人文学専攻

職名 (資格)

  • 教授 1988年 4月 1日

出身学校・専攻

  • 関西大学 文学部フランス文学 1969年 卒業

出身大学院・研究科

  • 関西大学修士課程 文学研究科フランス文学専攻 1971年 修了

取得学位

  • 文学修士