KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

永田 眞三郎ナガタ シンザブロウ

所属学部・学科等

  • 法学部 法学政治学科

職名 (資格)

  • 教授 1984年 4月 1日

取得学位

  • 法学修士 1972年 3月 京都大学