KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

矢田 勝俊ヤダ カツトシ

所属学部・学科等

  • 商学部 商学科 マネジメント専修

職名 (資格)

  • 教授 2007年 4月 1日

出身大学院・研究科

  • 神戸商科大学博士課程 経営学研究科経営学 1997年 単位取得満期退学

取得学位

  • 修士(経営学) 1994年 3月 神戸商科大学
  • 博士(経営学) 2002年 12月 神戸商科大学

ホームページ・メール