KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

肥後 時尚ヒゴ トキヒサ

所属学部・学科等

  • 文学研究科 総合人文学専攻 史学専修

職名 (資格)

  • 院生(後期課程)