KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

齋藤 鮎子サイトウ アユコ

所属学部・学科等

  • 文学研究科 総合人文学専攻 地理学専修

職名 (資格)

  • 院生(後期課程)

出身学校・専攻

  • 関西大学 文学部2009年 卒業

出身大学院・研究科

  • 関西大学修士課程 人文科学研究科総合人文学専攻 2011年