KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

深井 麗雄フカイ ヨシオ

所属学部・学科等

  • ガバナンス専攻

職名 (資格)

  • 教授 2007年 4月 1日

取得学位

  • 学士(商学) 1971年 3月