KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

中村 隆宏ナカムラ タカヒロ

所属学部・学科等

  • 社会安全学部 安全マネジメント学科

職名 (資格)

  • 教授 2012年 4月 1日

取得学位

  • 博士(人間科学) 2001年 3月 大阪大学