KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

植田 有祐ウエダ ユウスケ

所属学部・学科等

  • 会計研究科

職名 (資格)

  • 特別任用准教授 2017年 4月 1日

取得学位

  • 経済学士 同志社大学