KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

副田 和位ソエダ カズナリ

所属学部・学科等

  • 先端科学技術推進機構

職名 (資格)

  • 特別任命助教 2020年 4月 1日