KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

東村 高良ヒガシムラ タカヨシ

所属学部・学科等

  • 社会学部 社会学科 心理学専攻

職名 (資格)

  • 教授 1989年 4月 1日

取得学位

  • 社会学修士 1973年 3月 関西大学