KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

永松 伸吾ナガマツ シンゴ

所属学部・学科等

  • 社会安全学部 安全マネジメント学科

職名 (資格)

  • 教授 2015年 4月 1日

取得学位

  • 博士(国際公共政策) 2001年 10月 大阪大学
  • 修士(国際公共政策) 1998年 3月
  • 法学士 1995年 3月