KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

伊藤 淳志イトウ アツシ

所属学部・学科等

  • 環境都市工学部 建築学科

職名 (資格)

  • 教授 2014年 4月 1日

出身学校・専攻

  • 関西大学 工学部建築 1977年 卒業

出身大学院・研究科

  • 関西大学修士課程 工学研究科建築学 1979年 修了

取得学位

  • 博士(工学) 1992年 3月 関西大学

ホームページ・メール