KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

西村 雄志ニシムラ タケシ

所属学部・学科等

  • 経済学部 経済学科 歴史・社会専修

職名 (資格)

  • 教授 2015年 4月 1日

取得学位

  • 博士(経済学) 2005年 3月 大阪大学
  • 修士(経済学) 2000年 3月 大阪大学