KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

菅 磨志保スガ マシホ

所属学部・学科等

  • 社会安全学部 安全マネジメント学科

職名 (資格)

  • 准教授 2010年 4月 1日

取得学位

  • 博士(学術) 2006年 2月 神戸大学