KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

飯島 暢イイジマ ミツル

所属学部・学科等

  • 法学部 法学政治学科

職名 (資格)

  • 教授 2011年 4月 1日

取得学位

  • 法学博士 2004年 8月 Uni. Trier