KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

西 平等ニシ タイラ

所属学部・学科等

  • 法学部 法学政治学科

職名 (資格)

  • 教授 2013年 4月 1日

取得学位

  • 修士(法学) 1997年 3月 東京大学