KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

松井 幸一マツイ コウイチ

所属学部・学科等

  • 文学部 総合人文学科 地理学・地域環境学専修

職名 (資格)

  • 准教授 2018年 4月 1日

取得学位

  • 博士(文学) 2011年 3月 関西大学