KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

佐藤 やよひサトウ ヤヨイ

所属学部・学科等

  • 法学部 法学政治学科

職名 (資格)

  • 教授 2002年 4月 1日

取得学位

  • 東京大学法学修士 1984年 東京大学