KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

安藤 輝次アンドウ テルツグ

所属学部・学科等

  • 文学部 総合人文学科 初等教育学専修

職名 (資格)

  • 教授 2012年 4月 1日

取得学位

  • 教育学修士 1977年 3月 大阪教育大学

ホームページ・メール