KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

永田 尚三ナガタ ショウゾウ

所属学部・学科等

  • 社会安全学部 安全マネジメント学科

職名 (資格)

  • 教授 2019年 4月 1日

取得学位

  • 修士(法学) 1995年 3月 慶應義塾大学