KANSAI UNIVERSITY

  • 関西大学ホーム
  • 入学試験情報
  • お問い合わせ一覧
  • 交通アクセス
  • キャンパスマップ

春日 秀文カスガ ヒデフミ

所属学部・学科等

  • 経済学部 経済学科 金融・会計専修

職名 (資格)

  • 教授 2008年 4月 1日

取得学位

  • 経済学博士 1999年 7月 大阪大学
  • 経済学修士 1992年 3月 大阪大学